CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp quà tặng (02/11/2021)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp quà tặng:
  1. Tên công việc: Mua sản phẩm quà tặng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Power và PV Power Ca Mau.
  2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 1.486.760.000 đồng.
Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng./.
  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cơ quan Tổng công ty và nguồn chi phó sản xuất kinh doanh năm 2021 của PV Power Ca Mau.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần LAART
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Từ tháng 10/2021;
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
  5. Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2021.