SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

(30/08/2022)

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI TRỊ GIÁ 200 TRIỆU ĐÔ LA MỸ THEO HÌNH THỨC TÍN DỤNG XUẤT KHẨU KHÔNG RÀNG BUỘC (ECA UNTIED) CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho Hợp đồng tín dụng nước ngoài trị giá 200 triệu đô la, cụ thể như sau:

  1. 1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho Hợp đồng tín dụng nước ngoài trị giá 200 triệu đô la Mỹ theo hình thức tín dụng xuất khẩu không ràng buộc (ECA untied) cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  2. 2. Giá gói thầu: 354.000.000 VNĐ chưa bao gồm các loại thuế, phí liên quan.

Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tư triệu đồng chẵn.

  1. 3. Nguồn vốn: Nguồn dự phòng Chi phí SXKD của Cơ quan Tổng công ty năm 2022.
  2. 4. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định thầu cho Côngty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF-Hồng Đức).

Địa chỉ tại Hà Nội: P603 tầng 6, HCO Building 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

  1. 5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 8/2022.
  2. 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  3. 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng./.