SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

40% tổng sản lượng điện đã được chào giá trên thị trường (13/02/2014)

Trong năm 2013 đã có 102 nhà máy điện đang vận hành tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, cung cấp hơn 40% tổng sản lượng điện toàn hệ thống.

Con số hơn 40% tổng sản lượng trực tiếp chào giá trên thị trường cạnh tranh, theo Tập đoàn điện lực (EVN), tương đương với khoảng 52,8 tỉ kWh.

So với thời điểm vận hành thị trường từ tháng 7-2012, số lượng nhà máy điện trực tiếp chào giá đã tăng thêm 12 nhà máy. Giá điện năng trên thị trường phản ánh rõ nét điều kiện vận hành thực tế của hệ thống điện trong từng thời điểm trong năm, để đảm bảo việc huy động điện bám sát nhu cầu thị trường.

Theo thông tin EVN báo cáo với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ngày 10-2 tại cuộc làm việc với tập đoàn này về tình hình thị trường phát điện cạnh tranh, tính đến nay đã có tổng số 102 nhà máy có tổng công suất 26.901 MW tham gia thị trường phát điện cạnh tranh trong nhiều thời điểm; trong đó có 48 nhà máy được trực tiếp chào giá với tổng công suất lắp đặt 11.947 MW, chiếm 44,4% toàn hệ thống; các nhà máy còn lại tham gia thị trường theo hình thức gián tiếp gồm các nhà máy thủy điện đa mục tiêu, các nhà máy điện BOT, nhiệt điện chạy dầu/than nhập đắt tiền và các nhà máy hưởng cơ chế đặc thù.

Đây là một bước tiến dài về số lượng các nhà máy và sản lượng điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh so với con số ban đầu là chỉ có 5% tổng sản lượng điện của các nhà máy được tham gia chào giá trên thị trường; 95% còn lại phải bán điện cho EVN theo các hợp đồng đã ký.

Với việc tham gia bán điện theo giá cạnh tranh, năm 2013 cả Tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản và Tập đoàn dầu khí đều có lãi từ sản xuất kinh doanh điện lên đến vài trăm tỷ đồng, thay cho tình trạng “mua chịu” điện với giá thấp như những năm trước.

Chính phủ yêu cầu, trên đà minh bạch, tích cực và giảm chi phí phát điện mà thị trường phát điện cạnh tranh mang lại, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tham gia thị trường của các nhà máy chưa tham gia. Bên cạnh đó phải xem xét việc chuẩn bị các điều kiện cần để vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh tiếp theo (từ mô hình thị trường đến cơ chế hợp đồng, vận hành và thanh toán).

Thị trường bán buôn điện cạnh tranh dự kiến vận hành thí điểm từ cuối năm 2015 đến năm 2016.