SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bản tin PV Power số 1 (09/03/2011)

Kính gửi Cán bộ Công nhân viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và toàn thể độc giả của Bản tin PV Power. Sau một thời gian chuẩn bị, Ban Biên tập Bản tin PV Power xin giới thiệu tới các bạn ấn phẩm đầu tiên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Chi tiết tại đây.