SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 06 THÁNG 03 NĂM 2019 (25/03/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 06 THÁNG 03 NĂM 2019:
1. Indonesia đặt giá than nhiệt HBA trong tháng 3 ở mức 90,57 USD/tấn, giảm 11% so với năm trước.
2. Việt Nam sẽ phát triển nhiệt điện than để đáp ứng nhu cầu.
3. Nhiệt điện Việt Nam cần chú trọng cải tiến kỹ thuật.

BẢN TIN THAN NGÀY 06 THÁNG 03 NĂM 2019: