SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 07 THÁNG 03 NĂM 2019 (25/03/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 07 THÁNG 03 NĂM 2019:
1. Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát thông quan chặt chẽ đối với than Australia
2. Trung Quốc yêu cầu dừng khai thác một số mỏ than lộ thiên
3. Sản lượng than toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng tới năm 2020

BẢN TIN THAN NGÀY 07 THÁNG 03 NĂM 2019: