SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2019 (22/02/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2019:
1. Khối lượng than vận chuyển của India Railways từ tháng 4/2018 đến tháng 1/2019 tăng 9% so với năm ngoái
2. Nhập khẩu than của Trung Quốc trong tháng 1 đạt 33,5 triệu tấn
3. Glencore báo cáo sản lượng than trong ngắn hạn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Australia

BẢN TIN THAN NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2019: