SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bản tin Than ngày 17/5/2016 (17/05/2016)

Tóm tắt bản tin Than ngày 17/5/2016:

1-      Lượng than lưu kho tại cảng Bột Hải giảm 2,8% so với tuần trước

2-      Mưa lớn khiến nguồn cung than Indonesia tiếp tục thắt chặt đẩy giá than tăng lên

3-      Lượng than lưu kho của Ukraina đạt 2,059 triệu tấn giảm 4,7% so với tuần trước
Xem toàn bộ nội dung của bản tin Than ngày 17/5/2016: tại đây