SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 18 THÁNG 03 NĂM 2019 (25/03/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 18 THÁNG 03 NĂM 2019:
1. Các cảng than lớn của Ấn Độ tiếp nhận 94,74 triệu tấn than nhiệt trong giai đoạn tháng 4/2018 đến tháng 2/2019, tăng 11% so với năm trước
2. Vinacomin nỗ lực đáp ứng nhu cầu sử dụng than ngày càng tăng
3. Lượng than dự trữ tại các nhà máy điện Ấn Độ cao nhất trong nhiều năm qua

BẢN TIN THAN NGÀY 18 THÁNG 03 NĂM 2019: