SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018 (26/11/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018:
1. Giá cước vận chuyển than đường biển của Trung Quốc giảm trong tuần đến ngày 13/11
2. Lượng than xuất khẩu vận chuyển qua đường sắt của Nga trong mười tháng đầu năm tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái
3. Khối lượng than vận chuyển bởi Indian Railways trong tháng 10 tăng 9% so với tháng 9

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018