SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2019 (29/01/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2019:
1. Trung Quốc có thể chuyển sang nhập khẩu than của Indonesia sau tai nạn mỏ than
2. Tình hình giá than nội địa Trung Quốc trước các kỳ họp chính trị quan trọng
3. Sản lượng than của Trung Quốc trong tháng 12 đạt mức cao nhất trong vòng ba năm

BẢN TIN THAN NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2019: