SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bản tin than ngày 26/5/2016 (26/05/2016)

Tóm tắt bản tin than ngày 26/5/2016:

1.      Sản lượng tiêu thụ điện của Trung Quốc trong tháng 4 đạt 456,9 TWh tăng 1,9%

2.      Than Nam Phi đang chịu sức ép giảm giá

3.      Các công ty khai thác than Indonesia tập trung vào thị trường nội địa khi giá tăng cao

Theo dõi Bản tin than ngày 26/5/2016: Tại đây