SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bản tin than ngày 3/6/2016 (03/06/2016)

Tóm tắt bản tin than ngày 3/6/2016:

1.      Giá than nhiệt nhập khẩu giảm trong bối cảnh đồng Nhân dân tệ mất giá

2.      Tồn kho than tại các NMNĐ Ấn Độ tiếp tục giảm xuống còn 32,68 triệu tấn

3.      Kospo mời thầu mua 276.000 tấn than nhiệt trị cao

4.      Komipo mời thầu mua 500.000 tấn than bitum đến NMNĐ Boryeong.

TTheo dõi bản tin than ngày 3/6/2016: Tại đây