SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bản tin than tháng 2 năm 2018 (12/03/2018)

Bản tin than tháng 2 năm 2018:
1. Khối lượng than giao dịch trên thị trường phái sinh Đại Tây Dương đạt 85,6 triệu tấn
2. Mỹ xuất khẩu 7,96 triệu tấn than trong tháng 1/2018
3. Trung Quốc tiếp tục cắt giảm sản lượng thép và than trong năm 2018
4. Nga xuất khẩu 13,99 triệu tấn than trong tháng 2

Chi tiết xem tại: 1802-than_vie