SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bản tin than tháng 3 năm 2018 (17/04/2018)

Bản tin than tháng 3 năm 2018
1. Trung Quốc trở lại thực hiện chính sách hạn chế nhập khẩu than tại tỉnh Phúc Kiến
2. Giá than Indonesia tiếp tục giảm
3. Nhu cầu nhiệt điện than trên thế giới tăng 3% trong năm 2017

Bản tin than tháng 3 năm 2018