SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN THÁNG 3 NĂM 2019 (19/04/2019)

BẢN TIN THAN THÁNG 3 NĂM 2019:
1. Nam Phi xuất khẩu 6,82 triệu tấn than trong tháng 2, tăng 40% so với tháng 1
2. Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng báo hiệu nhu cầu mở rộng ngành than
3. Thời gian thông quan than Indonesia tại các cảng đông nam Trung Quốc kéo dài

BẢN TIN THAN THÁNG 3 NĂM 2019: