SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN THÁNG 4 NĂM 2018 (18/05/2018)

BẢN TIN THAN THÁNG 4 NĂM 2018
1. Hàn Quốc nhập khẩu 10,38 triệu tấn than trong tháng 4
2. Khối lượng than nhiệt giao dịch trên thị trường phái sinh tháng 4 đạt 69,2 triệu tấn
3. Sản lượng than Ukraine trong tháng 4 đạt 2,865 triệu tấn

ban-tin-thang-4-2018