SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN THÁNG 7 NĂM 2019 (07/08/2019)

BẢN TIN THAN THÁNG 7

  1. Nhật Bản nhập khẩu 54 triệu tấn than nhiệt trong nửa đầu 2019, giảm 2,4% so với năm trước
  2. Sản lượng than nhiệt của BHP trong năm tài chính 2018-2019 giảm, hướng đến sản xuất than chất lượng cao
  3. Lợi nhuận từ sản xuất gasoil và xăng tăng

ban-tin-thang-7-2019