SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN THÁNG 9 NĂM 2018 (08/10/2018)

BẢN TIN THAN THÁNG 9 NĂM 2018:
1. Nam Phi xuất khẩu 6,6 triệu tấn than trong tháng 8, tăng 29,5% so với tháng 7
2. Xuất khẩu than Nga trong chín tháng đầu năm 2018 tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái
3. Sản lượng than Nga trong chín tháng đầu năm tăng 6% so với năm ngoái
4. Sản lượng Coal India trong tháng 4 đến 9 tăng 10,6 % so với năm ngoái

BẢN TIN THAN THÁNG 9 NĂM 2018: