SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 1 THÁNG 01 NĂM 2019 (23/01/2019)

BẢN TIN THAN TUẦN 1 THÁNG 01 NĂM 2019:
1. Nhập khẩu than của Nhật Bản trong tháng 11 đạt 10,05 triệu tấn, tăng 5% so với năm ngoái
2. Thêm một nhà máy nhiệt điện than phải đóng cửa do ô nhiễm tại Hàn Quốc
3. Công ty Perusahaan Listrik Negara (PLN) cần 100 triệu tấn than để cung cấp cho các nhà máy điện của mình trong năm nay.

BẢN TIN THAN TUẦN 1 THÁNG 01 NĂM 2019: