SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 1 THÁNG 9 NĂM 2018 (12/09/2018)

BẢN TIN THAN TUẦN 1 THÁNG 9 NĂM 2018
1. Colombia xuất khẩu 8,36 triệu tấn than trong tháng 7
2. Exxaro, Seriti xem xét mua mỏ than của South32
3. Bangladesh với tiềm năng là nước xuất khẩu than lớn trên thế giới.

BẢN TIN THAN TUẦN 1 THÁNG 9 NĂM 2018