SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 2 THÁNG 03 NĂM 2018 (30/03/2018)

BẢN TIN THAN TUẦN 2 THÁNG 03 NĂM 2018
1. Rio Tinto bán mỏ than Hail Creek và Valeria với giá 2,2 tỷ USD
2. Chính sách giá than mới của Indonesia ảnh hưởng đáng kể đến khoản thu Chính phủ
3. Nhu cầu mua than của Trung Quốc ảnh hưởng đến thị trường Australia

1803-than-tuan-2-thang-3