SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 4 THÁNG 6 NĂM 2018 (28/06/2018)

BẢN TIN THAN TUẦN 4 THÁNG 6 NĂM 2018
1. Trung Quốc tăng cường nhập khẩu than trong nửa đầu năm 2018
2. Cảng Richards Bay cải thiện công suất làm hàng
3. IMO 2020 thay đổi chính sách ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu than

BẢN TIN THAN TUẦN 4 THÁNG 6 NĂM 2018