SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 5 THÁNG 11 NĂM 2018 (07/12/2018)

BẢN TIN THAN TUẦN 5 THÁNG 11 NĂM 2018:
1. Xuất khẩu than Indonesia trong tháng 8 giảm xuống còn 24,2 triệu tấn
2. Công ty Aurizon (Australia) hoạt động lại tuyến đường sắt Blackwater
3. Các công ty điện và sản xuất than nhiệt Trung Quốc ký hợp đồng mua bán than dài hạn
4. Citi dự báo thừa cung trên thị trường than vận chuyển đường biển trong bốn năm tới

BẢN TIN THAN TUẦN 5 THÁNG 11 NĂM 2018: