SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 5 THÁNG 8 (06/09/2018)

BẢN TIN THAN TUẦN 5 THÁNG 8:
1. Nam Phi xuất khẩu 5,09 triệu tấn than nhiệt trong tháng 7
2. Nhu cầu nhập khẩu than Nam Phi tăng trở lại nhờ giá giảm
3. Sản lượng than của Coal India trong tháng 8 cao hơn 3% so với cùng kỳ 2017
4. Taipower đấu thầu mua 640.000 tấn than bitum

BẢN TIN THAN TUẦN 5 THÁNG 8: