SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bổ nhiệm Hàm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cho hai cán bộ thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (22/04/2015)

Ngày 20/4 tại Hà Nội, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Hàm Phó tổng giám đốc cho hai đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm và Đỗ Khang Ninh.

Đến dự và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ có Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn cùng các đồng chí trong HĐTV; Ban Tổng giám đốc Tập đoàn; đại diện các ban, Văn phòng Tập đoàn cùng dự buổi lễ.

Chủ tịch HĐTV Nguyễn Xuân Sơn trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Quỳnh Lâm

Hai cán bộ được điều động và bổ nhiệm Hàm Phó tổng giám đốc Tập đoàn trong đợt này là Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông Nguyễn Quỳnh Lâm giữ chức Trưởng ban Chuẩn bị đầu tư Dự án Phát triển Khai thác khí Lô B & 48/95 và Lô 52/97 và Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) Đỗ Khang Ninh giữ chức Trưởng ban Chuẩn bị Đầu tư Dự án Đường ống dẫn khí và Nhà máy Xử lý khí Lô B.

Các quyết định đã được Chủ tịch HĐTV Tập đoàn ký và có hiệu lực từ ngày 20/4/2015.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Xuân Sơn chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm, đồng thời nhấn mạnh, lãnh đạo Tập đoàn sẽ tạo mọi điều kiện, chuẩn bị nguồn lực giúp đỡ các tân trưởng ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.