SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (24/11/2014)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng ký quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Tổng giám đốc PVN được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngày 19/11/2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 10599/QĐ-BCT, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cùng ngày, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương đã thông báo Quyết định bổ nhiệm nêu trên tới ông Nguyễn Quốc Khánh và tập thể ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

NangluongVietnam.vn