SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Cà Mau đạt mốc 45 tỷ kWh (05/03/2014)

Dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam kết hợp với sự chủ động trong điều hành sản xuất, sự đoàn kết nhất trí và  nỗ lực không ngừng trong lao động sản xuát của Tập thể Cán bộ Công nhân viên Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power CaMau). Ngày 27/02/2014, sản lượng điện phát lên hệ thống điện Quốc gia của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đã đạt được mốc 45 tỷ kWh.

Nhằm mục đích biểu dương và động viên khích lệ một cách kịp thời tới Tập thể Cán bộ Công nhân viên công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau ;  Ngày 28 tháng 02 năm 2014, thay mặt cho Lãnh đạo Tổng Công ty -  Chủ tịch Hội đồng Thành viên Đỗ Chí Thanh đã gửi thư chúc mừng gửi tới PV Power CaMau.

Toàn văn thư Chúc mừng của Chủ tịch Hội đồng Thành viên