SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Các mốc quan trọng (16/09/2011)

* Tháng 5/2007: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ban hành Quyết định Thành lập Tổng Công ty mẹ - Công ty TNHH một thành viên – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
* Tháng 7/2007: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ban hành Quyết định về việc điều một số đơn vị thành viên, công ty liên kết trực thuộc Tập đoàn thành đơn vị thành viên, công ty liên kết trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam:
- Công ty TNHH một thành viên Điện lực Dầu khí Cà Mau
- Công ty TNHH một thành viên Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch
- Ban quản lý dự án Điện Nhơn Trạch
- Ban quản lý các dự án Thuỷ điện
- Công ty cổ phần thuỷ điện ĐakĐrinh
- Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Chiến
* Tháng 12/2007: Ra mắt các công ty thành viên, công ty liên kết
- Công ty TNHH một thành viên Tư vấn quản lý dự án Điện lực Dầu khí 1
- Công ty TNHH một thành viên Tư vấn quản lý dự án Điện lực Dầu khí 2
- Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam
* Tháng 7/2008: Sáp nhập hai công ty TNHH một thành viên thành đơn vị hoạch toán phụ thuộc Tổng Công ty
- Công ty TNHH một thành viên Điện lực Dầu khí Cà Mau thành Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau
- Công ty TNHH một thành viên Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch thành Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch
* Tháng 5/2009 Lễ khởi công san lấp mặt bằng Trung tâm điện lực Thái Bình
* Tháng 6/2009: Thành lập Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2.
* Tháng 6/2009: Kỷ niệm 2 năm thành lập Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và phát động phong trào văn hoá PV Power.
* Tháng 6/2009: Khởi công xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
* Tháng 8/2009 Khánh thành Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1
* Tháng 12/2009 Hội nghị tổng kết năm 2009, triển khai thực hiện kế hoạch 2010 và hội nghị Người Lao Động.
* Tháng 12/2009 : Lễ ký hợp đồng mua bán điện Nhà máy Nhơn Trạch 1 và Hợp đồng mua bán điện nhà máy điện Cà Mau 1-2 giữa EVN và PVPower.

* Tháng 1/2010: Nhà máy điện Cà Mau đạt sản lượng điện 10 tỷ kWh điện.
* Tháng 1/2010: Lễ chặn dòng sông Chu dự án Nhà máy Thuỷ điện Hủa Na (tỉnh Nghệ An).
* Tháng 5/2010: Hội nghị Điển hình thi đua tiên tiến và kỷ niệm 3 năm Ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
* Tháng 5/2010 : Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015 tại Hà Nội;
*Tháng 8/2010: Ký hợp đồng bảo trì sửa chữa Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 trong 108.000H vận hành tương đương đầu tiên giữa Công ty CP Dịch Vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
* Tháng 9/2010 Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đạt sản lượng điện 5 tỷ kWh.
* Tháng 10/2010: Ký kết Hợp đồng Tư vấn Thiết kế kỹ thuật, Tổng dự toán và Hồ sơ yêu cầu gói thầu EPC dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 giữa Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và Liên danh nhà thầu Công ty CP Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí (PV Power PCC) - Fichtner GmbH&Co.KG (CHLB Đức)..
* Tháng 11/2010: Hội nghị Tổng kết 4 năm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Lễ mừng công “ Về đích trước” kế hoạch năm 2010 (tỉnh Đồng Nai).
* Tháng 11/2010: Khởi công xây dựng Dự án Nhà máy Phong điện Phú Quý (huyện đảo Phú Quý- tỉnh Bình Thuận).