SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
AT-SK-MT

Huấn luyện Vệ sinh lao động và Sơ cấp cứu cho CBCNV

AT-SK-MT (28/09/2011)
Ngày 27/9/2011 Tổng công ty ĐLDK Việt Nam phối hợp với Trung tâm Sức khỏe Nghề nghiệp Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động tổ chức huấn luyện Vệ sinh lao động và Sơ cấp cứu năm 2011.

Sổ tay An toàn-Sức khỏe-Môi trường Nhà máy điện tua bin khí

AT-SK-MT (03/08/2011)
Tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết ở mức tối thiểu và chung nhất về các nguy cơ có thể xảy ra sự cố, rủi ro cho người, thiết bị và môi trường nhà máy. Đồng thời, đưa ra các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và môi trường trong quá trình vận hành, sửa chữa hay bảo quản, bảo dưỡng các chất liệu, vật tư, thiết bị của nhà máy điện Tuabin (Turbine) khí.

Khóa Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động năm 2011

AT-SK-MT (07/06/2011)
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, ngày 27/5/2011 tại Trường Công nghệ Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường thuộc Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động, đã khai giảng khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động năm 2011.

Hội thao An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ III của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

AT-SK-MT (05/04/2011)
Trong các ngày 24 và 25/03/2011 tại Công ty ĐLDK Cà Mau, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, Hội nghị thường niên công tác ATSKMT lần thứ II và Hội thao ATVSLĐ-PCCN lần thứ III của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sổ tay An toàn-Sức khỏe-Môi trường Nhà máy điện tuabin khí

AT-SK-MT (07/01/2011)
Việc hình thành thói quen an toàn lao động là sự đảm bảo chắc chắn nhất cho người lao động phòng ngừa được sự cố, tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp. Do vậy, sẽ có một số yêu cầu buộc người lao động phải tự giác tuân theo hằng ngày, trước, trong và sau mỗi công việc, để hình thành thói quen đó và để bảo vệ an toàn cho chính người lao động, cho nhà máy.

Chính sách An toàn – Sức khoẻ – Môi trường

AT-SK-MT (07/10/2009)
Công tác An toàn-Sức khỏe-Môi trường (AT-SK-MT) là trách nhiệm hàng đầu của tất cả các cấp quản lý và là bộ phận quan trọng trong công tác quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh