SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
AT-SK-MT

Hội thao An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ lần thứ I tại Ban CBSX ĐLDK Vũng Áng 1

AT-SK-MT (15/03/2013)
Hưởng ứng tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 15, ngay từ những ngày đầu tháng 3-2013, Ban Chuẩn bị sản xuất Điện lực Dầu khí (CBSX ĐLDK) Vũng Áng 1 đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng sự kiện này từ việc tuyên truyền mục đích – ý nghĩa đến việc đào tạo CBCNV, học viên thực hiện ATVSLĐ-PCCN trong sinh hoạt và lao động.

PV Power đạt giải Nhì tại Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi năm 2011

AT-SK-MT (01/03/2013)
Như tin đã đưa, Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí năm 2011 đã kết thúc thành công tốt đẹp, sau 2 ngày thi đấu hấp dẫn, sôi nổi tại TP Vũng Tàu. Trong ngày 29-04. phần thi lý thuyết đã kiểm tra trực tiếp kiến thức của các thí sinh về an toàn lao động. Phần thi thực hành một lần nữa chứng minh những kết quả rèn luyện và các thao tác chuyên nghiệp của những người dầu khí về khả năng ứng phó với các tình huống cháy nổ và tai nạn lao động bất ngờ xảy ra.

Hoàn thành 2 Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ

AT-SK-MT (01/03/2013)
Từ ngày 24-5 đến ngày 01-6-2012, tại Trung tâm Thông tin Khoa học Tuyên truyền Huấn luyện về Bảo hộ lao động thuộc Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức 2 Khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động năm 2012.

HỘI THAO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ LẦN THỨ IV VÀ HỘI NGHỊ ATSKMT THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ III NĂM 2012

AT-SK-MT (27/03/2012)
Thực hiện quyết định số 38/QĐ-ĐLDK, ngày 18/01/2012 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị ATSKMT thường niên lần thứ III và Hội thao ATVSLĐ-PCCN lần thứ IV của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, hưởng ứng tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012. Hội thao ATVSLĐ-PCCN và Hội nghị TSKMT được Tổng Cty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức hàng năm, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV người lao động trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, và duy trì hệ thống quản lý ATSKMT.

Huấn luyện Vệ sinh lao động và Sơ cấp cứu cho CBCNV

AT-SK-MT (28/09/2011)
Ngày 27/9/2011 Tổng công ty ĐLDK Việt Nam phối hợp với Trung tâm Sức khỏe Nghề nghiệp Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động tổ chức huấn luyện Vệ sinh lao động và Sơ cấp cứu năm 2011.

Sổ tay An toàn-Sức khỏe-Môi trường Nhà máy điện tua bin khí

AT-SK-MT (03/08/2011)
Tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết ở mức tối thiểu và chung nhất về các nguy cơ có thể xảy ra sự cố, rủi ro cho người, thiết bị và môi trường nhà máy. Đồng thời, đưa ra các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và môi trường trong quá trình vận hành, sửa chữa hay bảo quản, bảo dưỡng các chất liệu, vật tư, thiết bị của nhà máy điện Tuabin (Turbine) khí.

Khóa Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động năm 2011

AT-SK-MT (07/06/2011)
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, ngày 27/5/2011 tại Trường Công nghệ Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường thuộc Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động, đã khai giảng khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động năm 2011.

Hội thao An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ III của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

AT-SK-MT (05/04/2011)
Trong các ngày 24 và 25/03/2011 tại Công ty ĐLDK Cà Mau, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, Hội nghị thường niên công tác ATSKMT lần thứ II và Hội thao ATVSLĐ-PCCN lần thứ III của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sổ tay An toàn-Sức khỏe-Môi trường Nhà máy điện tuabin khí

AT-SK-MT (07/01/2011)
Việc hình thành thói quen an toàn lao động là sự đảm bảo chắc chắn nhất cho người lao động phòng ngừa được sự cố, tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp. Do vậy, sẽ có một số yêu cầu buộc người lao động phải tự giác tuân theo hằng ngày, trước, trong và sau mỗi công việc, để hình thành thói quen đó và để bảo vệ an toàn cho chính người lao động, cho nhà máy.