SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Đảng đoàn

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNGTY KHÓA II, NHIỆM KỲ 2015-2020

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) mở rộng lần thứ 14-Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHÓA II, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Ngày 19 tháng 6 năm 2018 tại Nghệ An, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY MỞ RỘNG LẦN THỨ 13, KHÓA II, NHIỆM KỲ 2015-2020

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và Chương trình công tác của BCH Đảng bộ Tổng công ty năm 2018,Ngày 11 tháng 4 năm 2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) mở rộng lần thứ 13, khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020

PV Power tổ chức lễ Mitting kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, được sự chỉ đạo và đồng ý của Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng Công ty. Ngày ngày 26/03/2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

PV Power tổ chức chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018

Sáng ngày 23/3/2018 Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2018.

Đại hội đại biểu Công đoàn PV Power khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Chiều 7/12, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty PV Power lần thứ IV

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

“Gia đình PV Power vui ngày hội trăng”

Tối ngày 3/10 tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức chương trình “Gia đình PV Power vui ngày hội trăng” cho các gia đình cán bộ, nhân viên đang công tác tại cơ quan Tổng Công ty.

Đảng ủy  PV Power tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCH TW Đảng khóa XII tại Khu vực Hà Tĩnh và Nhơn Trạch.

Thực hiện kế hoạch số 139-KH/ĐU, ngày 10/8/2017, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hà Tĩnh và Nhơn Trạch.

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ X và Hội thao ngành Dầu khí năm 2017

Sáng 26/8 tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ X" và "Hội thao ngành Dầu khí năm 2017”.