SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Mặc định

PV POWER TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ 5, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ngày 04/4/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TCT lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025.

PV POWER TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021

Mặc định (21/01/2021)

Ngày 20/01/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021.