SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Sản xuất kinh doanh

Hoà đồng bộ chu trình hỗn hợp turbin khí số 3 NMĐ Nhơn Trạch 1 (22/04/09)

Vào lúc 4h45’ sáng ngày 22/4/2009, tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 thuộc xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là dự án thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã diễn ra sự kiện hoà đồng bộ tổ máy Tuabin hơi số 3 vào lưới điện Quốc gia với công suất 150MW.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh

Quá trình phát triển và các sự kiện chính của PV Power