SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

Nhu cầu mua máy chủ, linh kiện máy chủ và thiết bị lưu trữ

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu mua máy chủ, linh kiện máy chủ và thiết bị lưu trữ cho Cơ quan Tổng công ty với các yêu cầu cụ thể như sau: