SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cho thuê kho lưu trữ, bảo quản tài liệu PV Power giai đoạn từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2020

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cho thuê kho lưu trữ, bảo quản tài liệu PV Power giai đoạn từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2020 với nội dung như sau:

Nhu cầu cung cấp giá sắt để tài liệu

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu cung cấp giá sắt để tài liệu với các nội dung như sau:

PV Power thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện Tuyên truyền tại “Hội thảo Doanh nghiệp Doanh nhân 4.0”

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-ĐLDK ngày 21/6/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện Tuyên truyền tại “Hội thảo Doanh nghiệp Doanh nhân 4.0”, nội dung như sau:

PV Power thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện quảng bá trong Diễn đàn Công nghệ Năng lượng mới 2019

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-ĐLDK ngày 20/6/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện quảng bá trong Diễn đàn Công nghệ Năng lượng mới 2019, nội dung như sau:

THÔNG BÁO HỦY THẦU

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo hủy thầu gói thầu thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản là các vật tư thu hồi sau đại tu lần 2 NMĐ Nhơn Trạch 1.

phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện Tuyên truyền tại “Hội thảo Doanh nghiệp Doanh nhân 4.0”

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-ĐLDK ngày 20/6/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện Tuyên truyền tại “Hội thảo Doanh nghiệp Doanh nhân 4.0” với nội dung như sau:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng bá trong Diễn đàn Công nghệ Năng lượng mới 2019

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-ĐLDK ngày 20/6/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng bá trong Diễn đàn Công nghệ Năng lượng mới 2019. Với nội dung như sau:

PV Power thông báo nhu cầu cung cấp màn hình LED

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đang có nhu cầu cung cấp màn LED sử dụng trong nhà.

PV Power thông báo nhu cầu đào tạo kiến thức cho đội ngũ C&I nhà máy điện.

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đang có nhu cầu đào tạo bổ sung kiến thức và thực hành cho đội ngũ C&I nhà máy điện.

THÔNG BÁO SƠ TUYỂN

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP – Công ty cung ứng Nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PVPF) có nhu cầu sơ tuyển nhà cung cấp nhiên liệu dầu cho các nhà máy điện của PV Power năm 2019, nội dung chi tiết như sau: