CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)
Thông tin doanh nghiệp

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV Power) xin thông báo việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị thiết kế lại bộ nhận diện thương hiệu.

PV Power thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần thông báo kết quả lựa nhà thầu

PV Power thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Tổ chức chương trình đào tạo tiếng Anh cho lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP"

PV Power thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

PV Power xin thông báo việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình đào tạo “Quản lý đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thông báo việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức hội thảo “Công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa,dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của PV Power”,

Nhu cầu tìm đơn vị cung cấp nội thất và cải tạo phòng làm việc

PV Power có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp nội thất và cải tạo 01 phòng làm việc với phạm vi công việc như sau:

PV Power thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

PV Power xin thông báo việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn đơn vị thiết kế lại website cho PV Power

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê đơn vị thiết kế và xây dựng app nội bộ Tổng công ty.