SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

NHU CẦU LẮP ĐẶT HỆ THỐNG RÈM CHỐNG NẮNG

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu lắp đặt hệ thống rèm chống nắng tại cơ quan Văn phòng Tổng công ty

PV POWER THÔNG BÁO NHU CẦU TỔ CHỨC HỘI THẢO

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đang có nhu cầu tổ chức 2 hội thảo với các nội dung

NHU CẦU MUA PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN NĂM 2019

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có có nhu cầu mua phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2019.

NHU CẦU THUÊ TƯ VẤN AN NINH MẠNG, HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO PVPOWER VÀ CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu thuê tư vấn an ninh mạng, hạ tầng công nghệ thông tin cho PV Power và các nhà máy điện.

NHU CẦU LỰA CHỌN ĐƠN VỊ MÔI GIỚI BẢO HIỂM

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị môi giới bảo hiểm, thực hiện môi giới bảo hiểm đối với chương trình bảo hiểm cho NMĐ Nhơn Trạch 1 và NMĐ Cà Mau 1&2.

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị hợp tác truyền thông với Công ty cổ phần Truyền thông Ba Đình trên trang thông tin điện tử: (http://www.pvpower.vn)

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị Tổ chức Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

NHU CẦU TRANG BỊ PHẦN MỀM DIỆT VIRUS

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu trang bị phần mềm diệt virus

NHU CẦU THUÊ ĐƯỜNG TRUYỀN KÊNH DỮ LIỆU MPLS

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu thuê đường truyền kênh dữ liệu MPLS.

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị quảng cáo thương hiệu của PV Power.