SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hợp tác truyền thông

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê đơn vị thiết kế ứng dụng thông tin nội bộ Turbine (app nội bộ)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: thuê đơn vị thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Châu Âu.

Thông báo nhu cầu sản xuất Lịch treo tường 2020

PV Power thông báo nhu cầu sản xuất lịch treo tường.

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV Power) xin thông báo việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị thiết kế lại bộ nhận diện thương hiệu.