SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP BẢO HIỂM XE Ô TÔ NĂM 2019

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp bảo hiểm xe ô tô năm 2019 tại cơ quan Tổng công ty

NHU CẦU MUA BẢO HIỂM XE Ô TÔ TẠI CƠ QUAN VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có nhu cầu mua bảo hiểm xe ô tô tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

NHU CẦU THUÊ ĐƠN VỊ CÓ CHỨC NĂNG CUNG CẤP DỊCH DỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có nhu cầu thuê đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị tài sản là các vật tư thu hồi, đã qua sử dụng trong đại tu lần 2 Nhà máy điện Nhơn Trạch 1

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN “CHÀO XUÂN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 2019”

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện “Chào xuân Điện lực Dầu khí 2019”.

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp nhiên liệu dầu cho các Nhà máy điện của PV Power năm 2019.

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện truyền thông sự kiện niêm yết cổ phiếu POW trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị thực hiện lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động bằng khí CO2 cho phòng máy chủ,

NHU CẦU THUÊ XE Ô TÔ PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần điều chỉnh chủng loai xe ô tô cần thuê phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

NHU CẦU THUÊ XE Ô TÔ PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần có nhu cầu thuê xe ô tô phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.