SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị tài sản NMĐ Nhơn Trạch 1 và Cà Mau 1&2

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị tài sản NMĐ Nhơn Trạch 1 và Cà Mau 1&2 (đã qua sử dụng) nhằm mục đích tham gia bảo hiểm tài sản Nhà máy điện

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cần thuê địa điểm đặt máy chủ.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Bên mời thầu) mời các nhà thầu có năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp báo giá) cho Gói thầu: “Thuê địa điểm đặt máy chủ của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam”

Nhu cầu tổ chức khóa huấn luyện An toàn Vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động Tổng công ty ĐLDK Việt Nam năm 2018

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa huấn luyện An toàn Vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động Tổng công ty năm 2018.

PV POWER CÓ NHU CẦU SẢN XUẤT PHIM TƯ LIỆU

Nhằm mục đích tìm được đối tác tin cậy và đủ năng lực về lĩnh vực truyền thông, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu sản xuất phim tư liệu giới thiệu về Tổng công ty để sử dụng cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2018.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM CÓ NHU CẦU MUA SẮM CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI TỔNG CÔNG TY

Nhằm mục đích tìm được đối tác tin cậy và đủ năng lực về lĩnh vực bảo hiểm, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua sắm một số công cụ dụng cụ tại Tổng Công ty, chi tiết như sau:

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua bảo hiểm cho các xe ô tô đang hoạt động tại Tổng Công ty

Nhằm mục đích tìm được đối tác tin cậy và đủ năng lực về lĩnh vực bảo hiểm, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua bảo hiểm cho các xe ô tô đang hoạt động tại Tổng Công ty.

Thông tin về việc liên hệ làm việc tại PV Power:

Kể từ ngày 08/01/2018, Bà Trần Thị Mai Thi – Chuyên viên của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam không đến làm việc tại Tổng Công ty và PV Power đã thường xuyên liên hệ nhưng không liên lạc được với bà Trần Thị Mai Thi.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị làm sản phẩm quảng bá thương hiệu gồm: sổ tay và USB

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị làm sản phẩm quảng bá thương hiệu gồm: sổ tay và USB.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu “Mua thiết bị và phần mềm tin học phục vụ công việc tại Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam”

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu “Mua thiết bị và phần mềm tin học phục vụ công việc tại Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam”.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị làm cuốn giới thiệu về Tổng Công ty

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị làm cuốn giới thiệu về Tổng Công ty.