CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)
Thông tin doanh nghiệp

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần đang có kế hoạch tham gia quảng cáo, truyền thông tại "Hội thảo Doanh nghiệp số và đổi mới sáng tạo”, cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần đang có kế hoạch tham gia quảng cáo, truyền thông tại chương trình “Đất nước tình yêu”, cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn Thuê đơn vị tư vấn thủ tục, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho CBCNV

NHU CẦU TỔ CHỨC KHÓA “TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO CBCNV PV POWER”

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức khóa đào tạo “tiếng Anh giao tiếp dành cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP”

NHU CẦU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp vận hành các Nhà máy Điện PVPower năm 2018 và Hội nghị tổng kết công tác thực hiện & bài học rút kinh nghiệm công tác trung tu Nhà máy Điện Cà Mau 2.

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn Thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản chờ thanh lý của Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02-ST18 “Dịch vụ tư vấn giám sát kỹ thuật khắc phục bất thường tuabin hơi hạ áp - NMĐ Nhơn Trạch 1”, cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có Kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức Ngày hội Gia đình PV Power nhân dịp Tết Trung thu 2018

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê tư vấn hỗ trợ PV Power đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu POW trên sàn HOSE

NHU CẦU TÌM ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu Tư vấn thủ tục, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng