SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua sắm một số trang thiết bị văn phòng

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua sắm một số trang thiết bị văn phòng với các thông số như sau:

Nhu cầu thuê đơn vị cải tạo, sản xuất và lắp đặt 01 Module bàn phòng họp

Nhu cầu thuê đơn vị cải tạo, sản xuất và lắp đặt 01 Module bàn phòng họp

Thuê đơn vị thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tiếp theo thông báo ngày 08/02/2017 đăng tải trên website www.pv-power.vn về việc Thuê đơn vị thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Nhằm mục đích tìm đối tác có năng lực, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc tốt nhất, Văn phòng Tổng Công ty thông báo về các hạng mục công việc chi tiết trong file đính kèm. Các đơn vị quan tâm đến nội dung công việc nêu trên vui lòng gửi đề xuất về Văn phòng Tổng Công ty trước ngày 22/02/2017. Trân trọng thông báo.

Nhu cầu làm phim tư liệu, kỷ yếu và triển lãm ảnh của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu làm phim tư liệu, Kỷ yếu và triển lãm ảnh nhằm chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty, cụ thể như sau:

Nhu cầu thuê đơn vị thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, cụ thể như sau:

Nhu cầu Tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao về Rơ le bảo vệ điện; Kiểm tra, đánh giá hệ thống đồng bộ và Rơ le bảo vệ kỹ thuật số”

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao về Rơ le bảo vệ điện; Kiểm tra, đánh giá hệ thống đồng bộ và Rơ le bảo vệ kỹ thuật số”, cụ thể:

Nhu cầu mở lớp tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu mở lớp tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng cho cán bộ làm công tác tài chính kế toán và kiểm toán Tổng Công ty, cụ thể:

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) hiện đang có nhu cầu thuê đơn vị tổ chức “Ngày Pháp luật Việt Nam”

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) hiện đang có nhu cầu thuê đơn vị tổ chức “Ngày Pháp luật Việt Nam”

Nhu cầu xây dựng và thiết kế Website của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tiếp theo thông báo của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 27/7/2016 về việc thiết kế website. Đề nghị các đơn vị đã gửi báo giá quan tâm làm rõ giá chào theo phạm vi công việc