SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

Nhu cầu thuê nhà công vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê nhà công vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhu cầu trang bị bảo hộ lao động năm 2017 cho CBNV cơ quan Tổng Công ty

Để đảm bảo điều kiện an toàn cho các Đội PCCC cơ sở, Đội xung kích và cán bộ, chuyên viên thường xuyên đi thực tế giám sát công tác tiểu tu, trung tu, đại tu các nhà máy điện; kiểm tra tại các công trường, dự án.

Nhu cầu trang bị bảo hộ lao động năm 2017 cho CBNV cơ quan Tổng Công ty

Để đảm bảo điều kiện an toàn cho các Đội PCCC cơ sở, Đội xung kích và cán bộ, chuyên viên thường xuyên đi thực tế giám sát công tác tiểu tu, trung tu, đại tu các nhà máy điện; kiểm tra tại các công trường, dự án.

gia hạn thời gian nộp Hồ sơ chào hàng gói thầu thuê đơn vị Đào tạo chuyên sâu về vận hành bảo dưỡng…

Tiếp theo thông báo ngày 19/6/2017 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về nhu cầu thuê đơn vị Đào tạo chuyên sâu, PV Power thông báo thêm về gia hạn thời gian nộp Hồ sơ chào hàng gói thầu nêu trên là trước 9h00 ngày 10/07/2017.

Nhu cầu Tổ chức khóa đào tạo Ăn mòn và kiểm soát ăn mòn vật liệu

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa đào tạo Ăn mòn và kiểm soát ăn mòn vật liệu

Nhu cầu Tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao về Rơ le bảo vệ điện; Kiểm tra, đánh giá hệ thống đồng bộ và Rơ le bảo vệ kỹ thuật số”

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao về Rơ le bảo vệ điện; Kiểm tra, đánh giá hệ thống đồng bộ và Rơ le bảo vệ kỹ thuật số”

Nhu cầu thuê đơn vị Đào tạo chuyên sâu

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị Đào tạo chuyên sâu về vận hành bảo dưỡng, phân tích đánh giá, chuẩn đoán xử lý bất thường và sự cố hệ thống SFC/SEE cho cán bộ kỹ thuật của NMĐ Nhơn Trạch 1 và NMĐ Cà Mau 1&2 năm 2017;

Nhu cầu chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tại Cơ quan Tổng Công ty.

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tại Cơ quan Tổng Công ty

Nhu cầu tổ chức các khóa học “Những vấn đề pháp lý của Hợp đồng thương mại, Kỹ năng đàm phán hợp đồng và Giải quyết tranh chấp phát sinh” cho CBCNV Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức các khóa học “Những vấn đề pháp lý của Hợp đồng thương mại, Kỹ năng đàm phám hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh” cho CBCNV Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, cụ thể:

Nhu cầu thuê đơn vị quay phim, chụp ảnh, in ảnh tại chỗ và xử lý hậu kỳ các tư liệu của sự kiện, chọn lọc, chỉnh sửa và in album ảnh

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Tổng Công ty có nhu cầu thuê đơn vị quay phim, chụp ảnh, in ảnh tại chỗ và xử lý hậu kỳ các tư liệu của sự kiện, chọn lọc, chỉnh sửa và in album ảnh.