SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

Nhu cầu mua phần mềm bản quyền và mua canô chạy sông

Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu:- Mua phần mềm bản quyền cho Công ty Điện lực Dầu khí Cà Màu. - Mua canô chạy sông cho Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.

Nhu cầu mua một số tài sản cố định và công cụ dụng cụ

Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua một số tài sản cố định và công cụ dụng cụ

Nhu cầu tổ chức khoá huấn luyện về nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa huấn luyện vềnghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015 cho người lao động Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Nhu cầu mua mũ bảo hiểm

Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua mũ bảo hiểm.

Nhu cầu may quân phục cho các đồng chí hội viên hội Cựu chiến binh

Hiện nay , Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu may quân phục cho các đồng chí hội viên hội Cựu chiến binh củaTổng Công ty chi tiết như sau:

Nhu cầu mua phần mềm bản quyền Microsoft OfficeStd 2013

Nhu cầu mua phần mềm bản quyền Microsoft OfficeStd 2013

Thông cáo báo chí về vụ tranh chấp về ưu đãi thuế theo Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí

Hội đồng Trọng tài Quốc tế đứng về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) trong vụ tranh chấp về ưu đãi thuế theo Hợp đồng phân chia sản phẩm.

Nhu cầu thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng và hỏng hóc - Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam.