SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

Nhu cầu thuê đơn vị làm sổ tay Văn hóa Doanh nghiệp

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị làm sổ tay Văn hóa Doanh nghiệp.

Nhu cầu tổ chức các khóa học “Đấu thầu nâng cao” cho CBCNV Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức các khóa học “Đấu thầu nâng cao” cho CBCNV Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, cụ thể:

Nhu cầu tìm đơn vị cung cấp các hạng mục tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 10 năm thành lập Tổng Công ty

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp các hạng mục tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 10 năm thành lập Tổng Công ty

Nhu cầu tổ chức các khóa huấn luyện An toàn Vệ sinh lao động và sơ cấp cứu năm 2017 cho CBCNV Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức các khóa huấn luyện An toàn Vệ sinh lao động và sơ cấp cứu năm 2017 cho CBCNV Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, cụ thể:

Nhu cầu làm bản tin nội bộ năm 2017

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu làm bản tin nội bộ năm 2017, cụ thể như sau:

Nhu cầu làm phim tư liệu, kỷ yếu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Nhu cầu làm phim tư liệu, kỷ yếu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua sắm một số trang thiết bị văn phòng

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua sắm một số trang thiết bị văn phòng với các thông số như sau:

Nhu cầu thuê đơn vị cải tạo, sản xuất và lắp đặt 01 Module bàn phòng họp

Nhu cầu thuê đơn vị cải tạo, sản xuất và lắp đặt 01 Module bàn phòng họp

Thuê đơn vị thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tiếp theo thông báo ngày 08/02/2017 đăng tải trên website www.pv-power.vn về việc Thuê đơn vị thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Nhằm mục đích tìm đối tác có năng lực, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc tốt nhất, Văn phòng Tổng Công ty thông báo về các hạng mục công việc chi tiết trong file đính kèm. Các đơn vị quan tâm đến nội dung công việc nêu trên vui lòng gửi đề xuất về Văn phòng Tổng Công ty trước ngày 22/02/2017. Trân trọng thông báo.