SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

Nhu cầu nâng cấp thay thế

Hiện nay Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cần nâng cấp thay thế. Các đơn vị có nhu cầu khảo sát và cung cấp dịch vụ xin liên hệ:

Nhu cầu làm sản phẩm cà vạt quảng bá thương hiệu

Nhằm mục đích quảng bá thương hiệu phục vụ các Hội nghị, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu làm sản phẩm cà vạt quảng bá thương hiệu. Mô tả chi tiết:

Nhu cầu làm sản phẩm quà tặng Hội nghị

Tiếp theo thông báo ngày 23/3/2015 về thông tin nhu cầu làm sản phẩm quà tặng Hội nghị, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đề nghị các đơn vị có khả năng cung cấp sản phẩm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung sau về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 10h00 ngày 07/4/2015. Chi tiết cụ thể như sau:

Nhu cầu trang bị bảo hộ lao động năm 2015

Để đảm bảo điều kiện an toàn cho các Đội PCCC cơ sở, Độixung kích và cán bộ, chuyên viên thường xuyên đi thực tế giám sát công tác tiểutu, trung tu, đại tu các nhà máy điện; kiểm tra tại các công trường, dự án.Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu trangbị bảo hộ lao động năm 2015 cho CBNV cơ quan Tổng Công ty

Nhu cầu Tổ chức chương trình đào tạo “Tính toán, phân tích và đánh giá hiệu suất nhà máy nhiệt điện đốt than”

Hiện nay,Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa  “Tính toán, phân tích và đánh giá hiệu suất trong nhà máy nhiệt điện đốt than”.

Nhu cầu Tổ chức khóa “Đào tạo chuyên sâu vận hành, xử lý bất thường và sự cố phần lò hơi, tuabin trong nhà máy nhiệt điện đốt than”

Hiện nay,Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa “Đào tạo chuyên sâu vận hành, xử lý bất thường và sự cố phần lò hơi, tuabin trong nhà máy nhiệt điện đốt than”.

Nhu cầu làm quà tặng phục vụ Hội nghị

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu làm sản phẩm quà tặng Hội nghị.

Nhu cầu Tổ chức chương trình đào tạo “Luật doanh nghiệp 2014 sửa đổi mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/7/2015”

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo Luật doanh nghiệp 2014 sửa đổi mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 để kịp thời phổ biến và cập nhật những quy định mới nhất về Luật doanh nghiệp 2014 cho CBCNV Cơ quan Tổng Công ty

Nhu cầu thực hiện bản tin Nội bộ cho năm 2015

Hiện nay , Tổng Công ty Điện lực Dầu khíViệt Namđang có nhu cầu thực hiện bản tin Nội bộ cho năm 2015.

Nhu cầu cải tạo sửa chữa và lắp đặt nội thất Phòng làm việc

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu cải tạo sửa chữa và lắp đặt nội thất Phòng làm việc của Phòng Lãnh đạo Tổng Công ty và phòng Trợ lý/Thư ký tại tầng 9 - Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam.