CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)
Thông tin doanh nghiệp

Nhu cầu khám sức khỏe cho toàn bộ CBCNV

Hiện nay Tổng Công ty Điệnlực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu khám sức khỏe cho toàn bộ CBCNV cơ quanTổng Công ty, theo danh mục khám đính kèm.

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Thủy điện Viwaseen Tây bắc

Ban tổ chức đấu giá thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Viwaseen Tây Bắc do TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam nắm giữ như sau:

NHU CẦU Tổ chức khoá huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động và sơ cấp cứu cho người sử dụng lao động và người lao động Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động và sơ cấp cứu cho người sử dụng lao động và người lao động Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV POWER) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VIWASEEN TÂY BẮC

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV POWER) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY Điện VIWASEEN TÂY BẮC

Nhu cầu nâng cấp thay thế

Hiện nay Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cần nâng cấp thay thế. Các đơn vị có nhu cầu khảo sát và cung cấp dịch vụ xin liên hệ:

Nhu cầu làm sản phẩm cà vạt quảng bá thương hiệu

Nhằm mục đích quảng bá thương hiệu phục vụ các Hội nghị, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu làm sản phẩm cà vạt quảng bá thương hiệu. Mô tả chi tiết: