SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

Nhu cầu thuê nhà công vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê nhàcông vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhu cầu Mua máy tính để bàn

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu Mua máy tính để bàn hỗ trợ cho Trường Trung học phổ thông Kinh Môn II, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Nhu cầu sản xuất cuốn giới thiệu về Tổng Công ty

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cónhu cầu sản xuất cuốn giới thiệu về Tổng Công ty

Nhu cầu Tổ chức chương trình đào tạo “Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật Nhà máy điện khí”

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa “Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật Nhà máy điện khí”

Nhu cầu Tổ chức chương trình đào tạo “Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật Nhà máy điện đốt than”

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa “Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật Nhà máy điện đốt than”

Nhu cầu thuê thiết kế gian hàng triển lãm

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê thiết kếgian hàng triển lãm để tham gia Triển lãm kỷ niệm 40 năm thành lập Petrovietnam.

Nhu cầu Tổ chức chương trình đào tạo tiếng Anh dành cho lãnh đạo Tổng Công ty

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức chươngtrình đào tạo tiếng Anh dành cho lãnh đạo Tổng Công ty

Mời chào giá các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa PV Power

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đangtrong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định số 1759/QĐ-DKVN ngày 28/7/2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 31/12/2015, PV Power có nhu cầu được cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp để thực hiện công tác cổ phần hóa, bao gồm các dịch vụ tư vấn

Nhu cầu Tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng căn chỉnh, chuẩn đoán, xử lý bất thường các thiết bị đo lường” trong các Nhà máy điện của PV Power.

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa “Kỹ năng căn chỉnh, chuẩn đoán, xử lý bất thường các thiết bị đo lường”,