SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

Nhu cầu trang bị bảo hộ lao động năm 2015

Để đảm bảo điều kiện an toàn cho các Đội PCCC cơ sở, Độixung kích và cán bộ, chuyên viên thường xuyên đi thực tế giám sát công tác tiểutu, trung tu, đại tu các nhà máy điện; kiểm tra tại các công trường, dự án.Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu trangbị bảo hộ lao động năm 2015 cho CBNV cơ quan Tổng Công ty

Nhu cầu Tổ chức chương trình đào tạo “Tính toán, phân tích và đánh giá hiệu suất nhà máy nhiệt điện đốt than”

Hiện nay,Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa  “Tính toán, phân tích và đánh giá hiệu suất trong nhà máy nhiệt điện đốt than”.

Nhu cầu Tổ chức khóa “Đào tạo chuyên sâu vận hành, xử lý bất thường và sự cố phần lò hơi, tuabin trong nhà máy nhiệt điện đốt than”

Hiện nay,Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa “Đào tạo chuyên sâu vận hành, xử lý bất thường và sự cố phần lò hơi, tuabin trong nhà máy nhiệt điện đốt than”.

Nhu cầu làm quà tặng phục vụ Hội nghị

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu làm sản phẩm quà tặng Hội nghị.

Nhu cầu Tổ chức chương trình đào tạo “Luật doanh nghiệp 2014 sửa đổi mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/7/2015”

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo Luật doanh nghiệp 2014 sửa đổi mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 để kịp thời phổ biến và cập nhật những quy định mới nhất về Luật doanh nghiệp 2014 cho CBCNV Cơ quan Tổng Công ty

Nhu cầu thực hiện bản tin Nội bộ cho năm 2015

Hiện nay , Tổng Công ty Điện lực Dầu khíViệt Namđang có nhu cầu thực hiện bản tin Nội bộ cho năm 2015.

Nhu cầu cải tạo sửa chữa và lắp đặt nội thất Phòng làm việc

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu cải tạo sửa chữa và lắp đặt nội thất Phòng làm việc của Phòng Lãnh đạo Tổng Công ty và phòng Trợ lý/Thư ký tại tầng 9 - Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam.

Nhu cầu mua sắm thiết bị văn phòng

Hiện nay , Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu mua sắm thiết bị văn phòng cụ thể như sau:

Nhu cầu Tổ chức khoá huấn luyện về vệ sinh lao động và sơ cấp cứu cho người lao động

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa huấn luyện về vệ sinh lao động và sơ cấp cứu cho người lao động Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam,

Nhu cầu Tổ chức khoá đào tạo tiếng Anh cho CBCNV Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức 02 chương trình đào tạo tiếng Anh cho CBCNV Tổng Công ty, cụ thể: