SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Thông tin doanh nghiệp

Nhu cầu cải tạo sửa chữa và lắp đặt nội thất Phòng làm việc

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu cải tạo sửa chữa và lắp đặt nội thất Phòng làm việc của Phòng Lãnh đạo Tổng Công ty và phòng Trợ lý/Thư ký tại tầng 9 - Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam.

Nhu cầu mua sắm thiết bị văn phòng

Hiện nay , Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu mua sắm thiết bị văn phòng cụ thể như sau:

Nhu cầu Tổ chức khoá huấn luyện về vệ sinh lao động và sơ cấp cứu cho người lao động

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa huấn luyện về vệ sinh lao động và sơ cấp cứu cho người lao động Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam,

Nhu cầu Tổ chức khoá đào tạo tiếng Anh cho CBCNV Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức 02 chương trình đào tạo tiếng Anh cho CBCNV Tổng Công ty, cụ thể:

Nhu cầu sản xuất các ấn phẩm chào mừng năm mới 2015

Hiện nay , Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu sản xuất các ấn phẩm chào mừng năm mới 2015.

PV Power tổ chức Tham quan, học tập tại hàn Quốc cho CBCNV

Với mục tiêu chăm sóc đến đời sống tinh thần cho CBCNV trong Tổng Công ty và xây dựng văn hóa doanh nghiệp PV Power trong hoạt động vui chơi cũng như học tập, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tổ chức chương trình tham quan, nghỉ mát, học tập tại Hàn Quốc cho CBCNV năm 2014 (Từ ngày 21/11- 25/11/2014).

Nhu cầu in Sổ tay An toàn Lao động

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu in Sổ tay An toàn Lao động, với yêu cầu:

Nhu cầu làm Hệ thống Bảng quảng cáo đèn LED

Hiện nay Hệ thống Bảng quảng cáo đèn LED của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đặt nhân nóc Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam cần cải tạo, nâng cấp.

Nhu cầu làm sản phẩm quảng bá thương hiệu

Nhằm mục đích quảng bá thương hiệu phục vụ các Hội nghị, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu làm sản phẩm quảng bá thương hiệu.

Nhu cầu dịch vụ thăm quan, học tập tại Hàn Quốc

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV POWER) có nhu cầu cho Cán bộ Công nhân viên đi tham quan, học tập tại Hàn Quốc