SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI
Văn bản pháp luật

Luật số: 97/2015/QH13

Tóm tắt nội dung Luật số: 97/2015/QH13: Luật này quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.

Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước

Tóm tắt nội dung Nghị định 81/2015/NĐ-CP: Nghị định này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước

Nghị định 129_2013 của CP về xử phạt hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Vi phạm thủ tục thuế, phạt tối đa 200 triệu đồngNgày 16/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, với mức phạt tiền tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm thủ tục thuế; mức phạt tiền đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế và khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn lần lượt bằng từ 01 - 03 lần số tiền thuế trốn, gian lận và 20% số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn.Trong đó, các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn bao gồm: Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ; sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để hoạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện, người mua chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định…Cũng theo Nghị định này, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế có quyền đề nghị miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế mà số tiền phạt từ 03 triệu đồng trở lên trong trường hợp gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, hỏa hoạn… Mức miễn, giảm tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt còn lại trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, chi phí chữa bệnh.Nghị định này bãi bỏ các Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007, Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013.

Nghị định 134_2013 của CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Trộm cắp điện từ 20.000 kWh sẽ truy cứu trách nhiệm hình sựNgày 17-10-2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quy định mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức hoặc đơn vị điện lực vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; an toàn đập thủy điện lần lượt là 100 triệu đồng và 200 triệu đồng. Cụ thể, phạt từ 15 - 20 triệu đồng đối với đơn vị hoạt động điện lực trong thời gian Giấy phép hoạt động điện lực đã hết thời hạn sử dụng hoặc bị mất, thất lạc mà không báo cáo đối với cơ quan cấp giấy phép; phạt tiền lần lượt từ 90 - 100 triệu đồng; 10- 15 triệu đồng và 45 - 50 triệu đồng đối với đơn vị phát điện có tổng công suất đặt các nhà máy điện lớn hơn 25% tổng công suất đặt của các nhà máy điện có công suất lớn hơn 30MW trong hệ thống điện; người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định (trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) và cá nhân có hành vi trộm cắp điện số lượng từ 18.000 kWh đến dưới 20.000 kWh…Riêng đối với hành vi trộm cắp điện từ 20.000 kWh trở lên, người có thẩm quyền phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền.Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị điện lực có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc nộp ngân sách Nhà nước số tiền bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; khôi phục lại tình trạng ban đầu; thay thế, lắp đặt các vật tư, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại…Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2013.