SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Chưa tăng giá điện (06/06/2014)

Theo Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá điện và Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 quy định về giá bán điện, để thay thế cho Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2014, mức giá bán lẻ điện bình quân vẫn giữ nguyên ở mức 1.508,85đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Vì vậy, đây không phải là điều chỉnh tăng giá điện.

Theo đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt sẽ được chia ra thành 6 bậc thang thay vì 7 bậc như hiện nay và sẽ tăng dần theo thứ tự bậc thang. Về cơ bản, giá điện sinh hoạt và kinh doanh giảm. Với sản xuất, không phải giờ cao điểm, giá điện cũng không tăng. Cụ thể, người dân dùng điện sinh hoạt nhiều, đạt đến 201-300 kWh/tháng sẽ được giảm tới 7% trên giá bán lẻ điện bình quân đang áp dụng hiện nay (từ mức bằng 145% giá bán lẻ điện bình quân giảm chỉ còn 138%). Người dùng 301-400 kWh/tháng cũng được giảm giá 1%.

Tương tự, giá điện cho đơn vị hành chính sự nghiệp ở mọi cấp điện áp cũng được giảm 1%. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh (như nhà hàng, khách sạn...) ở cấp điện áp từ 22kV trở lên, giờ bình thường sẽ được giảm 5% giá điện. Nếu dùng giờ thấp điểm được giảm 3%, giờ cao điểm được giảm tới 8%. Sử dụng các mức điện áp khác, khách hàng kinh doanh cũng được giảm 2-8% tùy thời điểm sử dụng.

Hộ nghèo tiếp tục được hỗ trợ tiền điện tương đương 30kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được trích từ nguồn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định mới, hộ nghèo sẽ bị giảm hỗ trợ trên thực tế vì giá điện cho 50kWh đầu tăng từ 993 đồng lên 1.388 đồng/kWh. Nói cách khác, nếu trước đây, người nghèo sử dụng 50 kWh/tháng chỉ phải đóng 49.650 đồng/tháng thì với giá mới, họ sẽ phải đóng tới gần 70.000 đ/tháng.

Một số đối tượng khách hàng khác cũng sẽ phải tăng tiền điện. Cụ thể, điện sản xuất dùng cấp điện áp từ 110kV trở lên, giờ bình thường sẽ được giữ nguyên giá, nhưng giờ thấp điểm sẽ phải tăng giá 1% (từ 51% giá bán lẻ điện bình quân lên 52%). Khách hàng dùng các cấp điện áp khác cho sản xuất giờ thấp điểm cũng đều bị tăng giá 1%.

Thứ trưởng Bộ Công ThươngĐỗ Thắng Hải:

Theo cơ cấu biểu giá mới, giá điện sinh hoạt và kinh doanh giảm. Giá điện sản xuất không phải giờ cao điểm cũng không tăng. Do đó, việc thay đổi biểu giá sẽ không có tác động gì đến CPI. Trước mắt giá điện chưa tăng, nhất là trong thời điểm nắng nóng và thi cử hiện nay. Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN phải đảm bảo cung ứng đủ điện, không để xảy ra tình trạng mất điện, trừ trường hợp bất khả kháng.